Terapeutisk Vandring

Meditation og terapi ved psykoterapeut Robert Skovmose Christensen.
Meditation og terapi ved psykoterapeut Robert Skovmose Christensen.

Jeg tilbyder Terapeutiske Vandringer og naturterapi rundt om Brabrand Sø, når det at bevæge sig både i det indre og ydre på samme tid giver mening.

Under en Terapeutisk Vandring indkredser vi dine potentialer, vanskeligheder og muligheder, mens vi er i bevægelse og i naturen. Dén tilgang giver terapien en anden form end at sidde overfor hinanden i en traditionel terapeutisk session, og dette fører oftest til, at de terapeutiske indsigter integreres og forankres kropsligt på en anden og dybere måde. 

Hvad sker der på en vandring

Ligesom i en traditionel terapisession indkredser vi i samtale de dynamikker, der ligger bag eventuelt uhensigtsmæssige mønstre i dit liv, og vi finder frem til dine potentialer og indre kvaliteter. Det kort sagt sige, at vi taler, mens vi vandrer, og i løbet af vandringen finder vi frem til konkrete redskaber, som kan give dig en større livsfylde og -kvalitet. 

Vi kan desuden gøre brug af mindfulness-teknikker, vandring i kontemplativ stilhed og andre øvelser, der kan være givende for den enkelte, ligesom vi også tager pauser for at integrere de indsigter, der opstår undervejs. 

Tematikker

Under den Terapeutiske Vandring kan vi arbejde med din livssituation – for eksempel følgende felter og problematikker:

– Stress
– Lavt selvværd og selvfordømmelse
– Parforholdsproblemer
– Opvækst i dysfunktionelle familiestrukturer
– Ensomhed
– Krisesituationer
– Angst og bekymringer
– Sorg
– Uhensigtsmæssig vrede / emotioner
– At få kontakt til sin maskulinitet
– At finde sig selv og sit eget ståsted i livet
– Selvudvikling / spirituel udvikling

Længde

Den Terapeutiske Vandring rundt om Brabrand Sø varer ca. 3 timer og bringer os langs Brabrand Stien forbi dyre- og fugleliv og igennem det naturskønne område ved søen samt Stavtrup Skov. Ruten er handicapvenlig, og der er asfalteret hele vejen rundt om søen. Turen er ca. 9,5 km.

Mødested

Vi mødes på Brabrand Skovvej 110, 8220 Brabrand, hvor der er parkeringsmulighed, og du kan benytte toilet både før og efter vandringen. Hér kan du også stille eventuel bagage, som du ikke ønsker at tage med rundt på vandringen. 

Priser – vandring / naturterapi

Rundt om Brabrand Sø (ca. 3 timer): 1600 kr. 

Mulighed for 100 kr. rabat pr. session for studerende, arbejdsledige og unge under 25 år.
Weekendtillæg: + 250 kr.

NB! Vandringen gennemføres uanset vejrforholdene, medmindre udgang frarådes fra myndighedernes side.

Meditation og psykoterapi ved psykoterapeut Robert Skovmose Christensen.
Meditation og psykoterapi ved psykoterapeut Robert Skovmose Christensen. Medlem af FadP.