Terapeutisk Vandring

NATURTERAPI - FOR DIG, DER VIL BEVÆGE DIG I DET INDRE OG YDRE
NATURTERAPI – FOR DIG, DER VIL BEVÆGE DIG I DET INDRE OG YDRE

Jeg tilbyder Terapeutiske Vandringer enten rundt om Brabrand Sø eller i Risskov, når det at bevæge sig både i det indre og ydre på samme tid giver mening. Du kan vælge mellem to tidsrammer: 60-75 minutter eller en længere tre timers vandring.

Under en Terapeutisk Vandring indkredser vi dine potentialer, vanskeligheder og muligheder, mens vi er i bevægelse og i naturen. Dén tilgang giver terapien en anden form end at sidde overfor hinanden i en traditionel terapeutisk session, og dette fører oftest til, at de terapeutiske indsigter integreres og forankres kropsligt på en anden og dybere måde.

Ligesom i en traditionel terapisession indkredser vi i samtale de dynamikker, der ligger bag eventuelt uhensigtsmæssige mønstre i dit liv, og vi finder frem til dine potentialer og indre kvaliteter. I en tryg ramme finder vi frem til konkrete redskaber, som kan give dig en større livsfylde og -kvalitet.

Under vandringen kan vi eksempelvis gøre brug af mindfulness-teknikker, vandring i kontemplativ stilhed og andre naturterapi-øvelser, der kan være givtige for den enkelte, ligesom vi også tager pauser for at integrere de indsigter, der opstår undervejs.

Problematikker
Under den Terapeutiske Vandring kan vi arbejde med din livssituation – for eksempel følgende felter og problematikker:

– Stress
– Lavt selvværd og selvfordømmelse
– Parforholdsproblemer
– Opvækst i dysfunktionelle familiestrukturer
– Ensomhed
– Krisesituationer
– Angst og bekymringer
– Sorg
– Uhensigtsmæssig vrede / emotioner
– At finde sig selv og sit eget ståsted i livet
– Selvudvikling / spirituel udvikling

Pilgrimsvandring
Den Terapeutiske Vandring kan også tage karakter af en pilgrimsvandring, hvor vi inden vandringen kan trække et af de syv pilgrimsord. Dette giver vandringen en ramme, som kan være brugbar at arbejde ud fra, uanset ens tilknytning til tro og spiritualitet. De syv pilgrimsord er: Langsomhed, bekymringsløshed, frihed, enkelhed, stilhed, spiritualitet og fællesskab.

Længde
Den Terapeutiske Vandring rundt om Brabrand Sø varer ca. 3 timer og bringer os langs Brabrand Stien forbi dyre- og fugleliv og igennem det naturskønne område ved søen samt Stavtrup Skov. Ruten er handicapvenlig, og der er asfalteret hele vejen rundt om søen. Turen er ca. 9,5 km.

Den Terapeutiske Vandring i Gellerup Skov varer ca. 60-75 minutter, hvor vi vandrer i skovens grusstisystem, evt. med pause på en af skovens bænke eller shelteret.

Mødested – Brabrand Sø
Har du booket en vandring ved Brabrand Sø, mødes vi på Brabrand Skovvej 110, 8220 Brabrand, hvor der er mulighed for at benytte toilet både før og efter vandringen. Hér kan du også stille eventuel bagage, som du ikke ønsker at tage med rundt på vandringen.

Mødested – Risskov
Har du booket en vandring i Risskov, mødes vi på hjørnet af Trøjborgvej og Dronning Margrethes Vej, 8000 Aarhus C.

PRISER – TERAPEUTISKE VANDRINGER
Brabrand Sø / Risskov (ca. 3 timer): 1300 kr.
Brabrand Sø / Risskov (60-75 minutter): 600 kr.
(Weekendtillæg: + 250 kr.)

NB! Vandringen gennemføres uanset vejrforholdene, medmindre udgang frarådes fra myndighedernes side.

RESPONS FRA DELTAGER
“Robert er en nærværende lytter og en behagelig samtalepartner. Gåturen med ham rundt om Brabrand Sø var lindring for sjælen.”
– mand, 42 år, om Terapeutisk Vandring.

RING ELLER SKRIV FOR AT BESTILLE EN TERAPEUTISK VANDRING: 
Tlf. 29 92 33 27
E-mail: mail@robertskovmose.dk