Psykoterapi

Jeg er under uddannelse til psykoterapeut, og jeg giver psykoterapeutiske sessioner til reduceret pris, mens jeg følger uddannelsen. Samtalerne kan foregå enten i mit hjem i Brabrand eller telefonisk samt online via Skype eller Zoom.

I sessioner med psykoterapi kan vi arbejde med din livssituation – for eksempel følgende felter og problematikker:

– Stress
– Lavt selvværd og selvfordømmelse
– Parforholdsproblemer
– Opvækst i dysfunktionelle familiestrukturer
– Ensomhed
– Krisesituationer
– Angst og bekymringer
– Sorg
– Uhensigtsmæssig vrede / emotioner
– At finde sig selv og sit eget ståsted i livet
– Selvudvikling / spirituel udvikling

I vores samtaler indkredser vi i fællesskab de dynamikker, der ligger bag eventuelt uhensigtsmæssige mønstre i dit liv, og vi finder frem til dine potentialer og indre kvaliteter. I en tryg ramme finder vi frem til konkrete redskaber, som kan give dig en større livsfylde og -kvalitet.

Komplimentære tilgange
Som del af psykoterapien kan vi inddrage skriveterapi og kropsenergiøvelser samt meditative øvelser. Vi kan også inddrage drømme i terapien, ligesom elementer af krops- og lydterapi også kan inddrages. Hér på siden kan du læse mere om den form for krops- og lydterapi, jeg arbejder med. Det er min erfaring, at disse tilgange med fordel kan indarbejdes i en psykoterapeutisk proces, men andre gange er den rene samtaleterapi den bedste tilgang. Det afgør vi i fællesskab i løbet af de første sessioner.

Længde
Alt afhængig af din situation og livsproblematik kan terapien vare mellem ca. 8-10 gange eller evt. flere år, hvis det drejer sig om et længere udviklingsforløb. Du er naturligvis altid velkommen til at afkorte forløbet, hvadenten det er et kortere eller længerevarende forløb.

Jeg modtager fortløbende supervision. Som medlem af Foreningen af Danske Psykoterapeuter – FaDP følger jeg de etiske regler for registrerede psykoterapeuter.

PRIS – PSYKOTERAPI
1 session (60-75 min): 350 kr.

RING ELLER SKRIV FOR AT BESTILLE EN SESSION: 
Tlf. 29 92 33 27
E-mail: mail@robertskovmose.dk