Psykoterapi

Jeg er under uddannelse til psykoterapeut, og jeg giver psykoterapeutiske sessioner til reduceret pris, mens jeg følger uddannelsen. Jeg arbejder både med individuelle sessioner og parterapi.

I sessioner med psykoterapi kan vi arbejde med din og jeres livssituation – for eksempel følgende felter og problematikker:

– Stress
– Lavt selvværd og selvfordømmelse
– Parforholdsproblemer, utroskab
– Opvækst i dysfunktionelle familiestrukturer
– Ensomhed
– Krisesituationer
– Angst og bekymringer
– Sorg
– Uhensigtsmæssig vrede / emotioner
– At finde sig selv og sit eget ståsted i livet
– Ikke at føle sig mødt og forstået i et forhold
– Selvudvikling / spirituel udvikling

I vores samtaler indkredser vi i fællesskab de dynamikker, der ligger bag eventuelt uhensigtsmæssige mønstre i dit / jeres liv, og vi finder frem til potentialer og indre kvaliteter. I en tryg ramme finder vi frem til konkrete redskaber, som kan give en større livsfylde og -kvalitet.

Komplimentære tilgange
Som del af psykoterapien kan vi inddrage skriveterapi og kropsenergiøvelser samt meditative øvelser. Vi kan også inddrage drømme i terapien, ligesom elementer af krops- og lydterapi også kan inddrages. Det er min erfaring, at disse tilgange med fordel kan indarbejdes i en psykoterapeutisk proces, men andre gange er den rene samtaleterapi den bedste tilgang. Det afgør vi i fællesskab i løbet af de første sessioner.

Længde
Alt afhængig af din / jeres situation og livsproblematik kan terapien vare mellem ca. 5-10 gange eller længere, hvis det drejer sig om et udviklingsforløb. Du / I er naturligvis altid velkommen til at afkorte forløbet, hvadenten det er et kortere eller længerevarende forløb.

Samtalerne kan foregå enten i mit hjem i Brabrand eller telefonisk samt online via Skype eller Zoom.

Jeg modtager fortløbende supervision. Som medlem af Foreningen af Danske Psykoterapeuter – FaDP følger jeg de etiske regler for registrerede psykoterapeuter.

PRIS – PSYKOTERAPI
Individuel session (60-75 min): 400 kr.
Parterapi (75-90 min): 700 kr.

RING ELLER SKRIV FOR AT BESTILLE EN SESSION: 
Tlf. 29 92 33 27
E-mail: mail@robertskovmose.dk